·

·

divendres, 27 de juny de 2014

CCOO Informa | Encara negociant el conveni

A dia d’avui no podem afirmar que tinguem un conveni tancat. Un conveni que puguem passar a la consideració del conjunt de la plantilla municipal. El motiu és que, després de més de 4 mesos d’intensa negociació, no hi ha un acord final amb els textos d’aquest.

La dificultat més gran que tenim, com a secció sindical, és poder mantenir els actuals redactats. Aquest és el principal motiu pel qual estem encara discutint amb els actuals responsables de Recursos Humans i poder tancar un principi d’acord.

Malgrat això s’ha avançat i molt en la negociació. Tenim la voluntat d’arribar a un acord durant el mes de juliol, el qual s’hauria de ratificar en Assemblea General de Treballadors/es durant el mes de setembre.

A continuació els temes més destacats de la negociació, amb els acords i les discrepàncies, per tal que pugueu valorar-ho vosaltres mateixos:
DURADA. Tres anys 2014-2016.
JORNADA. 35 hores setmanals.
VACANCES D’ESTIU. No recuperem el dia de vacances que el decret Rajoy ens va treure el juliol de 2012.
ASSUMPTES PERSONALS. 9 dies d’assumptes personals (entre assumptes propis i lliure disposició). No recuperem els “canosos”.
PERMISOS I LLICÈNCIES. Mateix redactat que l’anterior conveni afegint les millores marcades per llei.
INCAPACITAT TEMPORAL. S’ha afegit en el text del conveni el redactat de la llei i encara s’estan negociant millores al mateix.
RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES. Manca d’acord en el redactat de clàusules de revisió salarial.
FACTORS DE COMPLEMENT ESPECÍFIC. Queda tal com estava en el text anterior. Excepte el de festivitat de Policia municipal, no hi ha acord en el redactat.
Millores en el factor de complement específic de:

  • Subalterns de teatres,
  • rotacions d’instal·lació i/o horàries,
  • introducció dels auxiliars administratius adscrits a Policia Municipal.

PRODUCTIVITATS. Queda tal com estava en el text anterior. Desacord:

  • En el canvi de redactat del servei de grua,
  • no estem d’acord i pendent de negociació en el canvi de la vuitena hora de la Policia municipal,
  • jornades electorals.

PRODUCTIVITAT PER ASSISTÈNCIA. Encara que queden uns serrells importants per acordar amb l’empresa, el principi d’acord que ja tenim és el següent:

  • 2014. 800 € lineals per a tots els treballadors i treballadores de l’ajuntament. A percebre entre setembre i octubre.
  • 2015. 900 €, dels quals lineals 250 € i la resta subjecte a l’assistència del 2014. No hi estem d’acord. La proposta sindical és que siguin lineals com al 2014 , per compensar la pèrdua que hem tingut dels anys anteriors. Si que hi ha acord en quan cal percebre la productivitat (primer quatrimestre de l’any 2015). 
  • 2016. 1000 €, dels quals lineals 300 € i la resta subjecte a l’assistència del 2015. No queda definit quan la pagaran. ü 2017. 1000 €, del quals lineals 350 € i la resta subjecte a l’assistència del 2016. Tampoc queda definit quan la pagaran.

CONCILIACIÓ VIDA LABORAL I FAMILIAR. No hi ha acord. No volen tornar a la situació de la flexibilitat d’entrada d’1,30 h.
BESTRETES REINTEGRABLES. No tenim encara el redactat final, però han acceptats les aportacions dels sindicats ampliant els supòsits.
JUBILACIÓ ANTICIPADA INCENTIVADA. L’Ajuntament està per l’eliminació. Nosaltres no estem d’acord.
INVALIDESA TOTAL. L’Ajuntament està per l’eliminació. Nosaltres no estem d’acord.
ROBA DE TREBALL. Acord, s’inclou com annex dins conveni.
RESERVA ECONÒMICA PER REVISIONS DE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. Eliminació per part de l’Ajuntament.
FORMACIÓ. Eliminació de la gimnàstica en horari de treball a la Policia Municipal. No estem d’acord.
SALUT LABORAL. Queden redactats per acabar de concretar.
DRETS SINDICALS. Retallada de drets sindicals.
DISPOSICIONS FINALS. En aquest apartat han d’estar inclosos tots aquells acords que per imperatiu legal no es poden aplicar actualment, però que en el moment en que canviï la norma estaran inclosos automàticament dins del conveni, i no caldrà renegociar-los.

PER UN CONVENI DIGNE!!!
PROU RETALLADES!!!
RETALLEU LA CORRUPCIÓ!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::
Secció Sindical CCOO | 27 de juny de 2014