·

·

dimarts, 19 de maig de 2015

Oferta Pública d’Ocupació Ajuntament de Sabadell

Avui dimarts 19 de maig es farà una reunió entre els sindicats i RRHH per tractar l’acord de modificació de les ofertes públiques d’ocupació (OPO) de 2008, 2009 i 2010.

Com està el tema en aquests moments?
Hi ha tres ofertes aprovades corresponents als anys 2008, 09 i 2010 de les quals no es van executar totes les places i per aquest motiu ara el que es planteja és continuar amb les execució de les places que estan pendents de les esmentades ofertes públiques.

Oferta pública 2015
Aquest any s’ha aprovat una nova OPO només amb 8 places vacants d’agent de Policia Municipal, de les quals 3 places es proveiran mitjançant mobilitat interadministrativa i 5 al torn lliure. D’aquestes places primer s’executaran les de mobilitat durant aquest any i seguidament les del torn lliure.

Reunió 19 de maig sindicats-RRHH
A la reunió d’avui es tractarà les modificacions relacionades amb les places reservades a promoció interna. Al Conveni, article 36, ja es va acordar que amb la voluntat de facilitar la promoció interna es reserven un 50% de les places de l’OPO anual per tal que es proveeixin mitjançant torn restringit.
En el cas que aquestes places quedin desertes, passaran automàticament a incrementar les del torn lliure.
Segons la previsió de RRHH aquestes modificacions s’aprovarien en la Junta de Govern del 29 de maig.

Calendari d’execució, dates de les proves, bases...
En aquests moment cal dir que “el més calent és a l’aigüera”, no tenim, oficialment, cap data ni calendari. A partir de que s’activi l’execució de totes les places que van quedar pendent del 2008, 09 i 2010 es quan s’ha d’acordar entre totes les parts un calendari d’execució de les mateixes i els criteris. És a dir quines seran les primeres, les més antigues? les que hi ha més vacants pendents d’executar? No hi ha dates concretades i en converses amb la Cap de RRHH tot aquest procés seria de cara al 2016 no enguany. Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o dubte que tingueu. En el moment que hi hagi informació més concreta o variacions sobre la informació que us oferim ara us la farem arribar de seguida.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell