·

·

dilluns, 16 de març de 2015

Informa Nº.16 | Tenim persona nova a l'oficina

Contínuament ens arriben notícies, normalment a través de companyes i companys que ens pregunten o ens informen, de “nous fitxatges” arribats als seus departaments i que ningú sap d’on han sortit.

Acostumen a ser persones que, quasi sempre, arriben per un camí “diferent” a la resta, mentre la majoria hem de passar pel que toca, aquestes persones són nomenades per obra i gràcia... del/la cap de torn.

I no diem res en contra dels companys o companyes que accepten i participen d’aquest canvi de lloc de treball, el problema no és seu, sinó del que li fa l’oferta.

En aquest Ajuntament la promoció interna real és nul·la des de fa molts anys, només hi ha promoció pels escollits i escollides.

Per altra banda, des de fa molt temps i, més en els darrers anys, des de la representació sindical de CCOO venim denunciant que tenim grans dificultats per accedir i conèixer la informació i, sobretot, la gestió real de les diverses borses de treball.

Els i les responsables de Recursos Humans sovint obliden que la representació sindical té el dret reconegut a disposar d’aquesta informació, doncs tot i aquesta obligació, RRHH l’incompleix sistemàticament argumentant una “confidencialitat de les dades” que no s’ajusta a la realitat i el que s’amaga és una clara intenció d’impedir el normal desenvolupament d’una correcta tasca sindical.

Company/a, si observes alguna irregularitat de personal t’animem a seguir compartint-la, entre totes i tots hem d’evitar que se segueixin produint. On és la transparència de Recursos Humans?

Butlletí INFORMA. CCOO
Nº 16 | dimecres, 18 de març de 2015