·

·

divendres, 6 de juny de 2014

CCOO Informa | Negociació del conveni

El passat 30 de maig hauríem d’haver finalitzat les reunions per arribar a un nou pacte/acord de relacions laborals. Malauradament no ha estat així, ja que ens queden alguns temes per tractar prou importants i encara no hem tingut possibilitat per poder-los abordar.

Per aquesta raó ens hem donat un termini de 15 dies més per tal d’acostar posicions. Des de CCOO pensem que si hi ha voluntat política els podrem resoldre.

Alguns dels temes que encara queden per resoldre són:
 • Productivitat per Assistència. Aquest és el punt de fricció més important ja que es proposa per la part municipal un enduriment en les condicions (no és lineal és segons assistència i absentisme no justificat) hi hauria això si, una part fixa del 30%, al nostre entendre insuficient. A més d’un no reconeixement dels anys no cobrats.
  Malgrat això per aquest any si que seria lineal. Les quantitats serien 800 euros 2014, i a partir d’aquí subjecte a l’assistència... 900 euros 2015 i 1000 euros 2016. Perdent dels anys no cobrats (2012-2013) 2.300 euros. Tampoc està clar les dates de pagament.
  D’aquest apartat encara no tenim el redactat definitiu i per això no ens volem pronunciar fins que no el veiem. Como Santo Tomas.
 • La vuitena hora a Policia Municipal: tema encara no negociat.
 • La recuperació de festius per tota la plantilla. Restem a l’espera de la proposta municipal.
 • Jornades partides. Nou model que proposa l’Ajuntament i que pot significar una reducció, al nostre entendre, de retribucions.
 • Conciliació de la vida laboral i familiar. Negativa municipal a donar horaris oberts a qui la tingui.
 • Ampliar els supòsits de cobrar al 100% en cas de baixa. S’està valorant la proposta de CCOO per part de l’Ajuntament.
 • Bestretes reintegrables. Hi ha una proposta sindical conjunta que de moment no hi ha acord amb l’empresa.
 • Nocturnitat. No hi ha acord, l’Ajuntament proposa com a mínim la realització de trenta minuts en nocturn per poder cobrar.
 • Jornada lectiva de professors/es no hi ha acord.
 • Ajuts per natalitat, reposició objectes per accident laboral, revisions ginecològiques i urològiques. Recuperació d’aquest conceptes, no hi ha acord.
 • Premi per jubilació incentivada i Invalidesa total. S’està buscant tant per la part social com per l’empresarial una sortida factible.
A partir de l’article 29 fins el 62 no s’han tractat. Esperem poder agilitzar les reunions i que aquestes tinguin més continuïtat tal i com hem demanat des de la representació sindical en repetides ocasions.

CCOO té el compromís amb el conjunt de la plantilla municipal de realitzar una assemblea general de treballadors/es aquest més de juny per decidir finalment, en cas d’acord o no, que fer.

Malauradament l’Ajuntament ja ens ha comunicat que per raons de Tresoreria veu dificultats en poder abonar els acords econòmics abans de l’estiu. Aquests abonaments serien després de vacances.

PER UN CONVENI DIGNE!!!
PROU RETALLADES!!!
RETALLEU LA CORRUPCIÓ!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::
Secció Sindical CCOO | 02 de juny de 2014