·

·

dimarts, 12 de gener de 2016

Borsa de treball per a la selecció de representants municipals als consells escolars de centre

CCOO va fer al·legacions a la proposta de bases presentada per RRHH i a continuació us informem de les que han estat acceptades:
  • Es podran presentar també empleats/des municipals dels grups de classificació C1 i C2
  • A les bases es farà constar el nom o els càrrecs de les persones que formaran part del tribunal de selecció
  • S’especificaran en la fase de mèrits quins tipus de consells de participació seran valorats
  • La proposta d’adjudicació es farà per ordre de puntuació
  • Els empleats/des que pel seu càrrec cobrin el complement de plena disposició no se’ls retribuirà la seva assistència als consells escolars de centre.
  • Es limita el dret de nomenar directament i per lliure designació de l’Ajuntament a representants de determinats centres amb característiques singulars.
Hi ha d’altres que no han estat acceptades i entre elles destaquem una que considerem que era molt important.

Des de CCOO varem argumentar que ja que el procés de selecció dels representants municipals als centres escolars durant molt de temps havia estat fet de forma “digital” pel Regidor d’Educació, sense convocatòria pública, els empleats/des que durant aquest període han fent aquesta funció i van ser escollits d’una forma tan poc democràtica i gens respectuosa amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, a la fase de valoració de mèrits d’aquest concurs no li valoressin l’experiència.

Sembla ser que pel departament d’Educació no té cap importància la forma d’accés i rebutgen l’al·legació amb l’argument “que es valora l’experiència prèvia independent de la forma d’accés...”

No cal dir que discrepem molt d’aquest criteri ja que estem parlant d’una administració pública que ha de ser molt curosa en tots aquest aspectes i que pels empleats/des que no van tenir la sort de ser agraciats digitalment durant aquests anys, ja d’entrada surten amb una greuge important en la valoració de mèrits.

Properament es publicaran les bases a la Intranet per poder presentar-se a la borsa de treball.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell