·

·

dimarts, 10 de novembre de 2015

Simulador en la web de la Seguretat Social

CCOO denuncia que el Govern central incompleix la llei que obliga a informar per igual de les pensions públiques i les privades

El Govern de l’Estat ha posat en marxa el 7 de novembre la informació sobre la pensió que cobrarà el treballador en jubilar-se, mitjançant un simulador en la web de la Seguretat Social.

CCOO celebra la posada en marxa d’instruments que permetin als treballadors i a la ciutadania poder accedir a les dades de la seva carrera de cotització com les situacions d’alta, les bases de cotització, l’expectativa de pensió, etc.

CCOO considera, però, que aquest nivell d’exigència en la transparència s’ha d’estendre també als sistemes de pensions privats i a la seva rendibilitat. El sindicat li recorda al Govern que l’incompliment parcial o incomplet de les obligacions d’informació, aplicant-lo en exclusiva a la pensió pública i eximint al sector privat, suposa ignorar el mandat que recull la Llei 27/2011 que obligava a posar en marxa, al mateix temps, la informació que han de rebre els treballadors i les treballadores sobre les previsions de pensions, tant públiques com privades, en termes homogenis i comparables. La visió incompleta del sistema de protecció social i sembla tenir com a objectiu el foment de les pensions privades a costa de donar una informació parcial a la ciutadania.

CCOO de Catalunya exigeix al Govern que compleixi amb el mandat establert en la Llei 27/2011 a fi que el mateix nivell d’exigència en la transparència s’apliqui també als instruments de pensions privades i a la resta de fórmules de previsió social complementàri.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell