·

·

dilluns, 30 de novembre de 2015

REM. Al·legacions de CCOO a les bases

Després d’un llarg període d’escollir als representants municipals als Consells Escolars de Centre (REM) de forma “digital”, ara es farà la selecció per concurs intern

CCOO ho havia demanat des de feia molt de temps i per fi el 17 de novembre RRHH ens va fer arribar a la representació sindical una proposta de bases per un concurs intern de borsa per a la selecció de representants municipals.

CCOO ha presentat tot un seguit d'al·legacions de les quals destaquem les següents:
  1. Ampliar els grups de classificació als C1 i C2, atès que fins ara han pogut fer aquesta tasca durant molts anys i no entenem que ara que es fa un procés públic i transparent no puguin ni presentar-se, perquè a les bases es restringeix als grups de classificació A1 i A2. Si no s'amplia hem sol·licitat un informe tècnic de la Cap d'Educació on es justifiqui tècnicament aquesta decisió.
  2. En el cas que la persona proposada com a REM sigui un/a treballador/a que pel seu càrrec cobri el complement de plena dedicació, proposem que no cobri cap retribució per exercir aquesta representació i que les hores se li descomptin del còmput anual de les 200 hores que han de fer de més de jornada anual.
  3. Demanem que no sigui una borsa sinó un concurs en el qual s'estableixi ja d'entrada els llocs que es necessiten. Quan es resolgui el concurs les persones que ho passin i per puntuació no obtinguin un centre restaran en una borsa.
  4. Incloure la representació sindical com a membres del tribunal
  5. Valoració de mèrits, ampliació de l'experiència en temes educatius per ser un tema transversal i no exclusiu del departament d'educació.
  6. Hem demanat que a l'apartat d'experiència com a REM en un consell escolar no es valori en els casos de les persones que han fet de REM sense haver superar un procés de selecció públic.
  7. La entrevista no pot ser eliminatòria
  8. Adjudicació de centres ha de ser per rigorós ordre de puntuació ordenats de major a menor.
  9. No estem d'acord en que hi hagi un 10% de representants municipals en els quals l'Ajuntament de Sabadell es reserva el dret de nomenar-los directament.
No entenem com es que han trigat tant per fer les bases, ja que són quasi bé idèntiques a les del 2001. Amb aquest concurs tanquem una fase en la qual els REM eren escollits a dit, tal i com manifestava l'anterior Regidor d'Educació al 2012:"Actualment l'elecció dels representants municipals als consells escolars de centre es realitza per part del regidor d'economia i RRHH de manera discrecional, entre els empleats/des municipals que compleixin els requisits d'idoneïtat i capacitat segons el seu criteri".

Ens felicitem per aquestes noves maneres de fer que no s'haguessin d'haver perdut mai.

Esperem que sigui el principi d’una altra manera de gestionar els Recursos Humans de l’Ajuntament.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell