·

·

dilluns, 19 d’octubre de 2015

Per fi cobrarem la part de la paga que és nostra i recuperarem els canosos

Per fi, avui a les 12 del matí RRHH ha convocat les Meses de Negociació per informar-nos de com s’aplicaven les mesures aprovades pel Govern central (BOE 12/09/2015 i que va entrar en vigor al 14 de setembre) i quines són les intencions de l’equip de govern actual:
 • Recuperació de la quarta part (48 dies) de la paga extraordinària de Nadal de 2012. És farà efectiva a la nòmina de novembre. Té dret a cobrar-la tot el personal que el 2012 estava en actiu. Per tant, tot els companys i companyes que en aquest moment treballaven a l’Ajuntament i ara no hi són, ho hauran de sol·licitar per instància.
 • Un dia addicional d’assumptes personals passant de 5 a 6 dies, fet que obliga a modificar el redactat del conveni, i per tant els dies inhàbils es redueixen de 5 a 4 dies en aplicació de la disposició final 4 del Conveni. En total tindrem els mateixos com fins ara.
 • Recuperació dels “canosos”. Dos dies addicionals de assumptes propis en complir el sisè trienni, i un dia addicional més per cada trienni complert a partir del 8è. Aquests dies els podrem gaudir, amb caràcter general, fins al 31 de març del 2016 i per aquells serveis que per la naturalesa de les seves activitats no ho puguin gaudir fins a la data esmenada, caldrà la motivació pel cap de servei per poder gaudir-les fins al 30 de juny del 2016.
 • I establir 4 dies addicionals de vacances per antiguitat. La proposta de l’Ajuntament és la següent:
  • 23 dies hàbils a partir de 15 anys de servei
  • 24 dies hàbils a partir de 20 anys de servei
  • 25 dies hàbils a partir de 25 anys de servei
  • 26 dies hàbils a partir dels 30 o més anys
I CCOO ha proposat, perquè pugui beneficiar al màxim de treballadors i treballadores un escalat que comenci abans dels 15 anys.
Aquest tema ha quedat pendent de la resposta per part de l’Ajuntament.
Aquests dies també els podrem gaudir, amb caràcter general, fins al 31 de març del 2016 i per aquells serveis que per la naturalesa de les seves activitats no ho puguin gaudir fins a la data esmetada, caldrà la motivació pel cap de servei per poder gaudir-los fins al 30 de juny del 2016.

CCOO al principi de la reunió hem manifestat que no estàvem conformes amb la manera de fer de RRHH, ja que ens van convocar divendres passat a les 12 del migdia per avui a les 12 del matí, recordant-nos les mateixes maneres d’èpoques que pensàvem que ja estaven oblidades.

Si que és cert que estem contents perquè per fi s’hagin tractat aquests temes i, s’hagi arribat a un principi d’acord, que per altra banda com a sindicat ja feia temps que ho veníem reclamant per instància, per correu, per telèfon i quasi per senyals de fum, reclamant que s’arribés a un acord.
També els hem recordat que en els Pressupostos Generals de l’Estat (encara pendents d’aprovació) s’han previst:
 • La pujada del sou d’un 1%
 • I la recuperació del 50% de la paga extraordinària de Nadal de 2012
I per tant són temes que també s’han de tenir en compte en l’elaboració del Pressupost Municipal del 2016

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell