·

·

divendres, 13 de febrer de 2015

Informa Nº.15 | Constitució dels òrgans de representació

Després de les eleccions sindicals celebrades al mes de desembre ara calia constituir els òrgans de representació dels funcionaris/àries i del personal laboral. Els delegats i les delegades electes es van reunir el passat 29 de gener i van acordar el següent:

Junta de personal, òrgan de representació dels funcionaris/àries, per unanimitat es va acordar que la presidència l’ostenti el company Enric Quílez (CCOO) i la secretaria el company Jesús Rodriguez (UGT).

Comitè d’empresa, òrgan de representació del personal laboral, per unanimitat es va acordar que la presidència l’ostenti el company Miquel Àngel Maestro (UGT) i la secretaria el company Emili Moya (CCOO).

Butlletí INFORMA. CCOO
 Nº 15 | divendres, 13 de febrer de 2015