·

·

dilluns, 10 de març de 2014

CCOO Informa | Acomiadaments a Vimusa

Des de feia uns dies s’estava comentant la possibilitat d’acomiadaments. Per aquesta raó la representació sindical de VIMUSA, el passat dia 3 de març, va reunir-se amb la regidora Marta Farrés la qual va confirmar aquest fet i que s’estava encara estudiant.

Els representants sindicals van demanar poder participar i que se’ls escoltés abans de prendre cap decisió. En definitiva poder negociar per tal que aquests acomiadaments no es produïssin i buscar altres solucions de viabilitat per l’empresa.

La Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Sabadell, en data 5 de març, davant la informació que ens traslladaven els companys/es va sol·licitar reunió amb la regidora. No hi va haver resposta.

En data 7 de març la gerència comunicava a 7 treballadors/es el seu acomiadament amb efecte immediat. Cinc pertanyen al Departament Tècnic i dos a l’Administratiu. D’aquests 7 treballadors/es una és una dona embarassada i una altra és una dona amb reducció de jornada per cura de menors.

SEGONS NOSALTRES QUINES SÓN LES RAONS D’AQUESTS ACOMIADAMENTS:
 • Una gestió empresarial nefasta.
 • Un deute exorbitant per part de les administracions públiques. El deute de la Generalitat de Catalunya vers VIMUSA és de 4.000.000 d’euros i el de l’Ajuntament de Sabadell de més de 600.000 segons fonts de l’empresa però que a nosaltres ens consta que és molt superior.
 • En definitiva impagament de les administracions, errors estructurals en la gestió del període de la bonança, amb manca de transparència i la crisi a la qual cal afegir la inexistència d’estratègia empresarial i social.
LES PROPOSTES QUE FEM DES DE CCOO:
 • El pagament del deute de les administracions tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Ajuntament de Sabadell.
 • Un nou pla de viabilitat on hi hagin una auditoria de la gestió duta fins el moment, així com un pla empresarial que li doni sortida.
 • Un estudi real dels sous que en aquests moments s’estan cobrant, així com de l’estructura de comandament. No hem d’oblidar que no és el primer cop que els treballadors/es pacten una rebaixa salarial per una part de la seva plantilla.
 • Estudiar la possibilitat de jubilacions, prejubilacions i reduccions de jornades pactades.
 • Noves funcions que puguin desenvolupar el personal fruit d’aquest nou pla empresarial.
 • Que l’Ajuntament de Sabadell assumeixi la seva responsabilitat vers els treballadors/es i absorbeixi si és possible una part d’aquests en places vacants i pressupostades de la plantilla municipal.
QUE EXIGIM DES DE CCOO???
 • La retirada immediata dels acomiadaments
 • Que s’iniciï una negociació amb la representació dels treballadors/es per tal de buscar solucions pactades que no signifiquin acomiadaments.
PROU RETALLADES ALS SERVEIS PÚBLICS!
RETALLEU LA CORRUPCIÓ!

:::::::::::::::::::::::::::::::
Secció Sindical CCOO | 10 de març de 2014