·

·

dimarts, 16 de juliol de 2013

CCOO Informa | Incompliments conveni-FAS

Un dels incompliments de l’actual acord de condicions/conveni és el Fons d’Acció Social que es va constituir amb l’objectiu d’establir diverses modalitat d’actuació social per millorar les condicions laborals, educatives, socials i de la vida personal dels empleats i de les empleades municipals.

Les revisions ginecològiques i urològiques ja no es fan
Encara que als polítics se’ls omple la boca de la importància dels serveis públics de qualitat, s’obliden molt sovint que som els treballadors i les treballadores qui ho fem possible i que cal que treballem en les millors condicions.

Per exemple les revisions ginecològiques i urològiques no es fan. Hem investigat si el cas de l’Ajuntament que contractava una empresa per fer-les era un cas aïllat i estrany, però la sorpresa ha estat que no i que fins i tot i a pesar de la crisi, el Ministeri de la Presidència que presideix la Sra. Soraya Sáenz de Santamaria ha contractat una empresa per realitzar el servei de reconeixements ginecològics pel 2013 per un import de 40.000€.


Chapeau! Sra. Vicepresidenta, vostè si que està per la prevenció de la salut dels seus treballadors i treballadores.

L’Ajuntament no vol complir els acords del conveni, però no té cap problema per contractar l’any passat els següents serveis:
  • Adquisició medalles de la ciutat 2012 ....................................... 8.179,76€
  • Realització i edició vídeo de la 59ª edició de la festa esport ............. 9.319,05€
  • Contractar una persona per transcriure actes òrgans col·legiats ....... 10.997,60€
La despesa per contractar l’empresa que feia les revisions ginecològiques i urològiques a tots els treballadors i treballadores municipals era de 30.000€ i per prevenir temes de salut no hi han diners??

Ja podeu comprovar quines són les prioritats de l’Ajuntament, evidentment els treballadors i treballadores no.

:::::::::::::::::::::::::::::::
Secció Sindical CCOO | 27 de juny  de 2013