·

·

dilluns, 3 de juny de 2013

CCOO Informa | Que no ens prenguin el pèl!

CCOO va sol·licitar el passat més de març l’abonament a tots els treballadors/es municipals de la paga d’assistència i ajuts socials corresponent a l’exercici 2012, tal i com recull el nostre conveni actualment prorrogat.
Ara diuent que el pagament no és pot fer
El Tinent d’Alcalde d’Economia i Recursos Humans ha comunicat mitjançant decret ( el qual us adjuntem) que el pagament no és possible pels següents motius:
  • Atès que en els termes en què estan redactats els esmentats articles, la intenció dels negociadors era la de reflectir amb claredat i, de manera exclusiva, pels anys 2010 i 2011 pel que fa al concepte de productivitat per assistència, i pels anys 2008 a 2011 pel que fa a la dotació econòmica del FAS, sense que en dit Acord/conveni es faci cap al·lusió als anys següents ni estableix cap regla per determinar quina seria la quantia a pagar per als anys posteriors.
  • En aquest supòsits “no és aplicable la ultraactivitat en allò que està delimitat a uns anys concrets…”
Quina interpretació jurídica més penosa que fan de les voluntats de les parts negociadores quan a l’article 2 de l’actual Acord/conveni ja queda clar que mentre no s’aconsegueixi un de nou que el substitueixi, aquest continuarà vigent íntegrament.

Els ajuts socials fa més de 20 anys que s’estan abonant als empleats municipals i el redactat del conveni és prou clar quan diu que les quantitats pactades estan esglaonades en el temps, tant pel tema econòmic com pels conceptes amb una voluntat clara d’augmentar les tipologies dels ajuts.

Respecte a la paga d’assistència és el mateix cas en quan l’esglaonament econòmic en el temps i, més quan el redactat ja preveu que és a partir de 2010, no fins. A més a més es va acordar com un complement lligat a l’assistència anual a partir de l’any 2010 amb una fórmula d’aplicació concreta mentre no es desenvolupi reglamentàriament el concepte “avaluació del rendiment” apuntat a l’ EBEP.

El que no entenen és com poden faltar a la veritat d’aquesta forma quan tots sabem que hi ha proves que ho demostren com són les actes de la negociació del conveni i els comunicats que tant l’Ajuntament com els sindicats realitzàvem, així com l’acta del Ple Municipal on es va aprovar l’Acord/conveni

Es riuen dels treballadors i de les treballadores municipals. Per una banda la Sra. Montserrat Capdevila, Tinenta d’Alcalde i Diputada, es manifesta conjuntament amb els sindicats contra la no ultraactivitat dels convenis i a l’Ajuntament no ens la volen aplicar. És d’un cinisme polític que no té mida.

Aquesta gent són d’esquerres?
L’estil. Després de 14 anys governant encara no han après que no es pot actuar així. Cal recordar que faltar a la veritat, manipular, no actuar democràticament, no respectar a l’altre i la manca de transparència els ha dut als jutjats en més d’una ocasió. El cas Mercuri n’és un bon exemple.

Estem tips que sempre siguem els/les empleats/des públiques els que patim totes les retallades econòmiques i de drets laborals i socials, mentre que els responsables polítics fan la vista grossa en els casos de corrupció.

La negociació del proper conveni. S’acaba d’iniciar la negociació del proper conveni i la confiança ja s’ha trencat per les raons que hem exposat. Aquesta negociació es preveu llarga i complicada.

No seria gens d’estranyar que, fins i tot, l’Ajuntament plantegés eliminar del nostre conveni temes com ara:
cobrar tots els conceptes a les pagues extres, el premi de serveis efectius, el premi de la jubilació anticipada, el complement de la invalidesa total entre altres.

El futur. Evidentment impugnarem aquest decret i esperem no estar sols, però cal una resposta contundent de la plantilla municipal vers a aquest nou atac. Es necessari que ens mobilitzem tots i totes. No podem confiar que els tribunals facin la nostra feina.

Som tots nosaltres, els que a través de la mobilització hem de fer canviar les coses.


PROU RETALLADES. RETALLEM LA CORRUPCIÓ
MOBILITZA’T!
TOTS A LA PLAÇA SANT ROC EL PROPER 4 DE JUNY A 2/4 DE 6 DE LA TARDA
:::::::::::::::::::::::::::::::
Secció Sindical CCOO | 3 de juny de 2013