·

·

dilluns, 6 de maig de 2013

Negociació del conveni (1) | Comunicat conjunt

Nota conjunta dels tres sindicats amb representació a l'Ajuntament de Sabadell
Després de la denúncia del conveni feta per l’Ajuntament de Sabadell el setembre de 2011 encara no s’ha negociat cap aspecte d’aquest. Només els suspesos per imperatiu legal (jornada, baixes laboral, permisos i llicències...) i el pagament pendent de la paga d’absentisme i ajuts socials de 2011. La resta està prorrogat.

Davant aquesta circumstància, la representació sindical ha requerit repetidament al govern municipal sobre quines són les seves intencions. Les nostres les hem explicitat molt clarament: no acceptarem que ningú aprofiti les circumstàncies actuals per deixar en no res el nostre conveni; i no renunciarem a exigir que se’ns pagui fins l’últim cèntim del que se’ns deu:
  • Compliment de la part econòmica pendent del 2011.
  • Compliment de la part econòmica del conveni prorrogat de 2012 (paga absentisme i ajuts socials)
  • Compliment del pactat en l’actual conveni i que no pensem permetre que aquest drets s’eliminin en una nova negociació a la baixa.
El proper dia 8 de maig, la representació sindical està convocada a una reunió per parlar d’aquest tema. Tornarem a insistir i exigirem un posicionament clar al respecte per part dels responsables municipals.

NO ACCEPTAREM QUE NINGÚ ANUL·LI MÉS DE 30 ANYS DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A L’AJUNTAMENT