·

·

dilluns, 17 de desembre de 2012

CCOO Informa | Pla de Barris i Sabadell Habitatge. El futur de la política social a la ciutat

Des de la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Sabadell estem preocupats pel futur d'aquests dos serveis. Actualment els projectes Pla de Barris Sud i Sabadell Habitatge estan formats per nou treballadors amb contracte laboral fins el 31 de desembre d'enguany.

Pla de Barris Sud és un projecte que es va iniciar a l'any 2010 amb una durada inicial fins al 2014. Durada que va ser aprovada tant per part de l'Ajuntament com per part de la Generalitat. I encara que, des de l'Ajuntament, ara se'ns digui que és la Generalitat qui no paga la seva part, el que si han de quedar encara són els diners de la part de l'Ajuntament. On estant?

Sabadell Habitatge és va iniciar a febrer de 2012, amb molta força política i social. I ens el varen presentar com a un projecte innovador. Nou mesos més tard que volen fer? Tancar-ho?

Els serveis que depenen d’aquests dos projectes serien:
- Ofideute Sabadell: assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge habitual i la mediació amb els bancs i altres departaments de la ciutat. I acompanyament, també, a les famílies en situacions de desnonaments.
- Equip de suport a comunitats de veïns: assessorem i acompanyem a comunitats amb múltiples problemes (impagament, organització interna, convivència...).
- Equip d’ús indegut de l’habitatge: assessorem i acompanyem en problemàtiques d’infrahabitatge, sobreocupació, habitatges desocupats i ocupacions il·legals.
- Projecte integral de Can Llobateres: dinamització d’un barri de Torreromeu amb greus mancances socials i d’habitatge.
- Coordinació amb d’altres serveis de l’Ajuntament i entitats externes amb conveni de col·laboració (Càrites, Creu Roja...).

Si aquest equip de professionals amb prou experiència en temes relacionats amb la participació, l’habitatge i els col·lectius de persones amb més vulnerabilitat social, aquest equip de nou companyes i companys acaba per desaparèixer, perquè per part de l’Ajuntament no tenen la voluntat de continuar oferint aquests serveis, estarem davant d’un perill de pèrdua o reducció de tots uns serveis essencials per a la cohesió social de la nostra ciutat.

Per tot això des de la Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament de Sabadell demanem:
- La continuació de les actuals polítiques socials i d’habitatge, relacionades amb els sectors socials més maltractats per la crisi.
- La continuïtat del servei i de tots els seus treballadors.

I tot això, pensem que passa per mantenir els projectes de Pla de Barris i Sabadell Habitatge amb les condicions actuals, tant laborals de l’equip professional vigent, com dels serveis que s’ofereixen a la ciutat de Sabadell.

Perquè l’Ajuntament de Sabadell mantingui els llocs de treball de tots els nostres companys i companyes!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::
Secció Sindical CCOO | 17 de desembre de 2012